top of page

Humble Ensemble

Soubor Humble Ensemble, který vznikl v roce 2016 byl založen zejména za účelem provozování hudby 16. - 19. století a to pokud možno s dobovou, tzv. poučenou, interpretací a na dobové nástroje. Jeho cílem je však také přinášet tuto hudbu co nejšíršímu publiku pomocí zábavně koncipovaných programů doplněných mimohudebním obsahem - recitace, divadlo, tanec...

V neposlední řadě vznikl soubor také za účelem interpretace soudobých skladeb skladatele Štěpána Pokorného - uměleckého vedoucího ansámblu.

bottom of page